Samarbejdspartnere

Borup Idrætsforening og alle afdelingerne har mange samarbejdspartnere i dagligdagen. Det er alt fra Køge Kommune, Skovbohallerne over alle de enkelte specialforbund til Danmarks Idrætsforbund (DIF) til Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI).

Herunder er et uddrag af nyttige links til et udvalg af samarbejdspartnere.

Skovbohallerne

Den Selvejende Institution Skovbohallerne, ejer og driver hallerne i Borup, Bjæverskov og Ejby. 

Skovbohallerne interessenter og “ejere” er Idrætsforeningerne i Borup, Bjæverskov og Ejby.

Besøg Skovbohallernes hjemmeside for mere information.

Køge Kommune / ETK

Borup Idrætsforening er en folkeoplysende forening, og er som følge af det berettiget til tilskud, lokaler o.lign. Fra kommunen.

Køge Kommune er derfor naturligvis een væsentligste samarbejdspartner for Borup Idrætsforening. Kultur-og Idrætsudvalget er det udvalg hvor Idrætten hører under og dermed også Kultur- og Idrætsforvaltningen, med den administrative understøttelse der er til rådighed.

Besøg Køge Kommunes hjemmeside for mere information

Vedligeholdelsen og driften af idrætsområdet, undtaget Hallerne, hører under Ejendomme Teknik Køge (ETK). 

Der er f.eks. Vedligeholdelsen af de grønne områder, græsslåning, vedligehold af klubhus, snerydning af stier og parkeringsplads samt alle lignende opgaver.

Besøg ETKs side hos Køge Kommunes hjemmeside for mere information

DGI

Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) arbejder målrettet for at styrke motion og breddeidræt i Danmark. Sammen med de lokale idrætsforeninger udvikler de koncepter og aktiviteter, der tager udgangspunkt i dine behov og muligheder. 

DGI er en nonprofitorganisation, der i mere end 150 år har arbejdet tæt sammen med foreningerne om at gøre danskerne mere aktive. I dag tæller DGI flere end 6.400 foreninger og 100.000 frivillige ildsjæle. Som en af landets største leverandører af kurser gør DGI hvert år omkring 50.000 danskere klogere på både sig selv og idræt.

Besøg DGI’s hjemmeside for mere information

Bevæg dig for livet

Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målsætningen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie – en aftale, der går under navnet ’Bevæg dig for Livet’ og har som mål at sætte Danmark i bevægelse. Nordea-fonden, TrygFonden, DIF og DGI investerede tilsammen 100 millioner kroner i projektet fra 2015-2018, og fondene har udvidet med 94 millioner kroner fra 2018-2021

Baggrunden for Bevæg dig for livet

Nordea-fonden og TrygFonden indgår i et tæt partnerskab med DIF og DGI om at realisere de to idrætsorganisationers vision Bevæg dig for livet med stor opbakning fra Christiansborg og H.K.H. Kronprins Frederik.

Visionens målsætning er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Ved opstarten af projektet var status, at 68 procent af befolkningen var idrætsaktive, og 41 procent var medlem af en idrætsforening.

Besøg Bevæg dig for livets hjemmeside for mere information

Danmarks Idrætsforbund, DIF

Danmarks Idræts Forbund (DIF) er paraplyorganisation for 62 specialforbund i Danmark. Gennem specialforbundene organiserer DIF 8790 foreninger, 470.000 frivillige og 1.918.811 medlemmer.

DIF er ikke blot Danmarks største breddeidrætsorganisation. DIF er også Danmarks Olympisk Komité og har det overordnede ansvar for den danske deltagelse ved OL.

DIFs Vision og Mission

Vision

Idræt skal have en markant plads hos alle danskere gennem hele livet – i fællesskaber på og uden for banen og gennem oplevelser, der begejstrer og samler Danmark.

Mission

DIF bevæger Danmark gennem idræt, frivillighed og glæde. I vores mange idrætter og mangfoldige foreningsliv skaber vi store præstationer og sammenhæng i samfundet.

Besøg Danmarks Idrætsforbund, DIF’s hjemmeside for mere information

Specialforbund

Nogle afdelinger er medlem af de respektive specialforbund, andre er ikke. Uanset om man er medlem, kan det være interessant at følge specialforbundene på deres hjemmesider. Her er links til de relevante specialforbund der dækker områderne for Borup Idrætsforenings afdelinger.

Bevæg dig for livet - Fitness