Book Pejsestuen her

Ved lån af pejsestuen skal følgende overholdes.

 1. Lokalerne må ikke bruges til private arrangementer og kan således kun benyttes i foreningsregi, (Borup Idrætsforening eller deres afdelinger).
 2. Lokalerne må ikke videreudlejes til tredjepart.
 3. Lokalerne samt udendørsarealerne skal afleveres rengjorte og i samme stand som man modtog dem.
 4. Ved mangelfuld rengøring betaler ansvarlig afdeling en afgift på kr. 1000,00. Ved manglende rengøring betales efter regning.
 5. Bordopstillingen skal stå som beskrevet i vejledningen omkring bordopstillingen
 6. Inventar fra Pejsestuen må ikke benyttes udendørs.
 7. Køkkenet kan benyttes i forbindelse med arrangementer.
 8. Toiletterne i mellemgangen er til rådighed under lånet, under samme ansvar.
 9. Service fra køkkenet skal afleveres rengjort og på plads.
 10. Dørene skal holdes aflåst hvis lokalerne forlades.
 11. Der skal altid være en ansvarlig BIF-Person over 18 år til stede, som kan træffes personligt.
 12. Den bookende person er på vegne af afdelingen, ansvarlig for overholdelse af retningslinjerne.
 13. Afdelingsbestyrelser skal godkende ansvarlig person.
 14. Eventuelle fejl, mangler eller skader skal rapporteres til formanden umiddelbart efter lån.

Der kan bookes i forskellige tids intervaller. Såfremt man skal bruge hele dage, skal der således bookes af flere sammenhængende bookinger. Vær opmærksom på at afslutningstidspunktet er det tidspunkt hvor man afleverer, det lånte rengjort og opryddet, jf. de enkelte lokalers betingelser.

Bookingtiden er således fra man skal starte med at forberede sit arrangement til man er helt færdig med at bruge lokalerne og næste bruger kan overtage dem.