Repræsentantskabsmøde 2022 – resume

Årets repræsentantskabsmøde i Borup Idrætsforening, bød på formandens beretning, regnskab og budget, valg til forretningsudvalget samt almindelig samvær på tværs af afdelingerne.

Men først skulle de traditionelle hædringer foretages, med uddeling af Årets Ungdomsleder pokal og Årets leder pokal..

Årets ungdomslederpokal gik i år til Jan Lund fra Svømmeafdelingen, som fik den overrakt af Erling Grøn-Jensen fra Skovbo Y’s Mens Club. Klik her for at læse indstillingen.

Årets Lederpokal gik til Charlotte Hougaard Lausten fra Gymnastikafdelingen, som fik den overrakt af Annette Rasmussen fra Lions Club Køge. Klik her for at læse indstillingen.

Ungdomspokalen 2022
Modtageren af Årets Ungdomspokal i Borup Idrætsforening, Jan Lund fra Svømmeafdelingen, har her fået den overrakt af Erling Grøn-Jensen fra Y's mens Club Skovbo.
Årets lederpokal 2022
Årets lederpokal 2022 fra Lions Club, blev overrakt til Charlotte Hougaard Laustsen, fra Borup Gymnastikafdeling.

Efter uddelingerne af pokalerne, startede selve repræsentantskabsmødet.

Som altid skulle der vælges en dirigent til at lede mødet, og igen stille Martin Olsgaard sig til rådighed til at lede mødet.

Herefter aflagde formand Anette Simoni beretning for det forløbne år. Klik her for at læse hele beretningen. 

Efterfølgende blev regnskabet fremlagt og godkendt, ligesom budgettet blev fremlagt.

Herefter var der valg på dagsordenen. Den hidtidige formand, Anette Simoni ønskede at træde tilbage fra formandsposten og lade en anden stå i spidsen. Anette ville stadig gerne fortsætte i Forretningsudvalget.

Kurt Jensen fra Løbeklubben stillede sig til rådighed og blev valgt. Yderligere nyvalgte blev Lars Fogde fra Fodbold som trådte ind som menigt medlem og Britta Olsen fra ….. som blev nyvalgt kasserer. Britta var ikke tilstede men havde tilkendegivet sig villig til valg.

Som sekretær blev Thomas Jensen genvalgt og Anette Simoni fortsætter som ny næstformand.

Fu i Borup Idrætsforening 2022
Det nyvalgte forretningsudvalg i Borup Idrætsforening 2022. Fra venstre, Søren Kam, Anette Simoni (Næstformand), Kurt Jensen (Formand, Thomas Jensen (Sekretær), Lars Fogde. Derudover blev Britta Olsen valgt som kasserer. Hun er ikke på billedet.