Tennis

Kom ned og sving ketcherne på de røde baner i Borup tennisklub. Borup tennisklub ledes af en afdelingsbestyrelse, hvor formand, næstformand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. Borup tennisklub er en juridisk og økonomisk uafhængig afdeling, som en del af Borup Idrætsforening.

Vores bestyrelse

Formand
Rolf Larssen
2554 5024
NæstformandHelle Christensen2789 8084hellec1973@gmail.com
KassererChristine F. Jørgensen2488 7488cfj@ncc.dk

Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes hvert år af den siddende bestyrelse og offentligøres, på den ordinære generalforsamling.
Det er alderen pr. 1. januar der er bestemmende for årets kontingent januar.
Indmeldelse kan ske til tennisklubbens kasserer.
Som medlem af Borup tennisklub, får du udleveret medlemsnummer, låsebrik og nøgle.

Børn 0-18 år 200 kr. for resten af sæsonen.

Voksne 18+ 400 kr. for resten af sæsonen.

Ved indmeldelse opkræves første gang et depositum på kr. 100,00.
Betal først på mobile-pay 2488 7488, og angiv dit navn.
Send dernæst en sms til samme nummer med oplysningerne "Navn + fødselsdato + email + tlfnr.".

Du vil derefter blive kontaktet af næstformanden, som vil vise formidle udleveringen af nøglen og nøgle-chip, og du vil blive vist rundt og få praksis i klubben forklaret.
Ved udmeldelse samt aflevering af nøgle og nøglebrik til klubbens kasserer, tilbagebetales depositummet.

Gæstespillere

Ingen må benytte banerne uden gyldigt medlemsskab, eller uden at have betalt som gæst. Mindst èn af spillerne på banen skal være medlem af tennisklubben.
Det medlem, der inviterer gæstespiller, skal forinden spillets begyndelse, sikre at der betales 50 kr. for en dag af hver gæst via mobile-pay 2488 7488. Skrive "Gæstespiller" i teksten.

Medlemsforhold

På reservationstavlen i informations/reservationsskabe, kan du med din reservationsbrik reservere en bane for en time. Der kan højst reserveres èn uge frem. Efter spilletiden ophør, skal reservationsbrikken flyttes til en ny tid eller tilbage på “parkeringssømmet”.
Er der ikke fremmødt mindst 2 spillere senest 10 min. efter den reserverede spilletimes start, har andre medlemmer lov til at overtage spilletimen.
Bestyrelsen har ret til at forudreservere baner til stævner, turnering eller træning.

Vores Baner

For at sikre, at banerne altid forefindes i pæn og velholdt stand, skal reglerne overholdes.
• Betræd kun banerne med tennissko.
• Fej banerne efter brug.
• Begynd oprydning så betids at efterfølgende spiller ikke skal vente.
• Anbring affald i de ophængte affaldsspande.
• Efterlad banerne i samme stand som du selv ønske at modtage dem i.

Persondata

For at drive klubben beder vi om nogle oplysninger om dig. Det er navn, adresse, fødselsdato, email og telefonnummer. Det er oplysninger, du oplyser, når du melder dig ind, og Borup Tennisklub gemmer disse oplysninger i datafiler under bestyrelsens ansvar. Vi har alle oplysninger gemt i en sikkerhedskopi, for at undgå tab af dine data. Og vi forsøger med almindelige sikkerhedsforanstaltninger, at beskytte dem imod utilsigtet adgang. Du kan til enhver tid bede om indsigt i, hvilke oplysninger vi har om dig, og ønsker du dem slettet igen, så skal du informere bestyrelsen om dette, men det har den konsekvens, at dit medlemskab ophører. Foreningen SKAL have disse oplysninger, for at kunne fungere. Dit navn og din adresse vil fremgå af en offentlig medlemsliste. Det gør vi for at give alle medlemmer en mulighed for at holde justits med, om der er ikke-medlemmer der benytter banerne. Resten af de informationer vi har om dig, er alene bestyrelsen bekendt. Med din betaling af kontingentet giver du samtykke til, at vi må bruge dine oplysninger, som beskrevet her.

Find os