Borup Tennisklub

Kom ned og sving ketcherne på de røde baner i borup tennisklub januar, der er en juridisk og økonomisk uafhængig afdeling i Borup idrætsforening BIF. Borup tennisklub ledes af en afdelingsbestyrelse, hvor formand, næstformand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen.

Navn Tlf.nr. E-mail Formand Gunnar P. Jensen 57 52 14 15 gpje@orbicon.dk Næstformand Claus Oster 50 30 61 36 claus@coniche.dk Kasserer Ingrid Jørgensen 57 52 68 80 Ingrids.egen@postkasse.com

Kontingent

Alder Pris Børn 0-10 år 200 kr/år Ungdom 11-17 år 350 kr/år Voksen 18+ år 550 kr/år Grønt medlem 400 kr/år

Kontingentes størrelse fastsættes hvert år af den siddende bestyrelse og offentligøres, på den ordinære generalforsamling.

Det er alderen pr. 1. januar der er bestemmende for årets kontingent januar.

Indmeldelse kan ske til tennisklubbens kasserer, som medlem af Borup tennisklub, får du udleveret medlemsnummer, låsebrik og nøgle. Ved indmeldelse opkræves første gang et depositum på kr. 100,00.

Ved udmeldelse samt aflevering af nøgle og nøglebrik til klubbens kasserer, tilbagebetales depositummet.

Gæstespillere

Ingen må benytte banerne uden gyldigt medlemsskab, eller være anført på reservationstavlen som gæste spiller. Mindst èn af spillerne på banen skal være medlem af tennisklubben.

Det medlem der inviterer gæstespiller, skal forinden spillets begyndelse, udfylde gæstespillekortet i reservationsskabet. Den ene halvdel skal lægges i “postkassen” i reservationsskabet, og den anden halvdel beholdes af medlemmet. Beløbet for gæstespillere opkræves i løbet af sæsonen, hos det medlem der har indtegnet gæsten.

Medlemsforhold

På reservationstavlen i informations/reservationsskabe, kan du med din reservationsbrik reservere en bane for en time. Der kan højst reserveres èn uge frem. Efter spilletiden ophør, skal reservationsbrikken flyttes til en ny tid eller tilbage på “parkeringssømmet”.

Er der ikke fremmødt mindst 2 spillere senest 10 min. efter den reserverede spilletimes start, har andre medlemmer lov til at overtage spilletimen.

Bestyrensen har ret til at forudreservere baner til stævner, turnering eller træning.

Når banerne benyttes, skal spillerne, mod danmarkpillen forelangende, kunne forevise gyldigt medlemsskab.

Grøn tid er for grønne medlemmer 
Grønne medlemmer kan reservere bane på hverdage, minus lørdag, frem til kl. 17:00

 

Vores baner

For at sikre banerne altid forefindes i pæn og velholdt stand, skal reglerne overholdes.

  • Betræd kun banerne med tennissko.
  • Fej banerne efter brug.
  • Begynd oprydning så betids at efterølgende spiller ikke skal vente.
  • Anbring affald i de ophængte affaldsspande.
  • Efterlad banerne i sammestand som du selv ønske at modtage dem i.

Find os